ALDI TALK ALDI Markt
Print
ALDI TALK - voordelig bellen is met ALDI bellen.

Disclaimer van MEDIONmobile-website:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
D - 45307 Essen
Duitsland

Medion aanvaardt op geen enkele wijze welke aansprakelijkheid dan ook voor de gevolgen van het gebruik van door haar via deze website al dan niet gratis aangeboden producten, waaronder downloads stuurprogramma’s etc., alsmede voor de gevolgen van het gebruik van elders, al dan niet door derden aangeboden producten, een en ander zelfstandig of in combinatie met een eerder door Medion vervaardigd of geleverd product. Indien u via deze site een product aanschaft, al dan niet via downloads, accepteert u deze uitsluiting van de aansprakelijkheid.

Klantendienst Self Service
MEDIONmobile E-Plus